باربری و اتوبار تهران جم در منطقه ۱۹

  • باربری اسماعیل آباد
  • باربری خانی آباد
  • باربری دولتخواه
  • باربری نعمت آباد
  • باربری شهید کاظمی
  • باربری شریعتی
  • باربری شهرک رسالت