20%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%aa%d9%88%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-3-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3
۱۹
مهر
اثاث کشی بی دردسر

نکته هایی که در اسباب کشی باید رعایت نمود : ۱) ابتدا لیستی از کارهایی که باید انجام گیرند،با حفظ ترتیب و زمان بندی و همچنین لوازمی که باید جا به جا شوند،…