در هر زمان ، هر کجا و هر وسیله باربری و حمل و نقل لوازم اداری و منزل خود را به ما بسپارید. با ما تماس بگیرید !

آدرس: کلیه مناطق تهران
۰۹۱۹۷۳۵۴۲۱۲
۸۸۱۰۷۳۲۲
۲۲۳۸۱۲۱۵
۴۴۶۶۶۳۲

ایمیل: info@barbari-jam.ir